مدیرعامل

سالار علیاری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

معاونین

علي محمد حسين‌نژاد

عضو هیئت مدیره

محمد رفيعي انزاب

قائم مقام مدیرعامل

منوچهر بديعي

معاونت اداری وامور مجامع

داریوش اسدی

عضو هیئت مدیره

 

 

مدیران پروژه

يعقوب حسن‌پور

مدیر پروژه

علي مهدويان

مدیر پروژه

فرزاد گویا

مدیر پروژه

محمد رضا نامور

مدیر پروژه

 

 

مدیران

چنگيز فرامرزي

مدیرماشین آلات

فرزين نادري

مدیر فنی و مهندسی

نيکروز خسرواني

مدیر اموراداری و نماینده مدیریت

مهرداد پناهی

مدیر دفتر مدیریت پروژه ها PMO