عنوان پروژه : احداث سدهای انحرافی و کانالهای آبیاری و ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای ومردق چای

محل پروژه :ایران -مراغه - استان آذربایجان شرقی
وضعیت پروژه :در حال بهره برداری - سد
تاریخ شروع : 1372 تاریخ پایان : 1378
مشخصات فنی :

احداث پنج عدد سد انحرافی و بیش از 195 کیلومتر کانال انتقال آب به شرح زیر:

-        سدهای انحرافی مراغه و خانقاه برای تغذیه کانال اصلی ساحل راست و ساحل چپ

-        کانال علویان برای تغذیه انهار سنتی بالادست شهر مراغه

-        سد میمونق وکانال طشطشی برای حوزه میمونق

-        سد قره ناز و کانال قره ناز برای حوزه قره ناز

-        سد شیخ بابا برای تغذیه اراضی ملکان

عملیات خاکی: 6،000،000 متر مکعب

بتن ریزی: 168،000 متر مکعب
مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

حجم مخزن (سالانه): 14،000،000 مترمکعب

سطح کل زیر کشت: 182 هکتار
توضیحات:

این طرح چند منظوره در نزدیکی شهر مراغه و بر روی رودخانه های مردق چای و صوفی چای واقع شده است و هدف از احداث آن تامین آب مناطق مختلف شهر مراغه می‏باشد.