عنوان پروژه : اجرای سد دایرابا  - طرح چند منظوره اومااویا سریلانکا

محل پروژه :سریلانکا - باندراولا
وضعیت پروژه :در حال بره برداری - سد
تاریخ شروع : 2013 تاریخ پایان : 2016

مشخصات فنی :

ارتفاع سد از پي: 46 متر

عرض سد در پي : 40 متر

طول تاج سد: 165 متر

عرض تاج سد: 6 متر

نوع سرريز: آزاد روي بدنه سد

طول سرريز: 5/43 متر

سيستم انحراف آب: اجراي فرازبند و کالورت به طول56 متر در تکيه گاه راست

خاکبرداري: 106,000 مترمکعب

قالب بندي: 30,500 مترمربع

آرماتوربندي: 1,470 تن

بتن کلاسيک: 35,000 مترمکعب

بتن غلتکي: 56,000 مترمکعب

تزريق پرده آببند و تحکيمي: 8,500 متر طول

 

مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت فرآب

مشاور: مشارکت مهندسين مشاور مهاب قدس و پويري

 

توضیحات:طرح توسعه چند منظوره اومااويا پروژه در دامنه جنوب شرقي منطقه کوهستاني مرکزي کشور سريلانکا واقع شده و مشتمل بر 2 سد بتن غلتکي به ترتيب با 35 و 50 متر ارتفاع همراه با احداث سازه هاي سرريز، آبگير و تجهيزات جانبي مي باشد.