عنوان پروژه : اجرای سد پاهولپولا - طرح چند منظوره اومااویا سریلانکا

محل پروژه :سریلانکا - باندراولا
وضعیت پروژه :در حال بهره برداری - سد
تاریخ شروع : 2016 تاریخ پایان : 2018
مشخصات فنی :

ارتفاع سد از پي: 30 متر

عرض سد در پي : 31 متر

طول تاج سد: 165 متر

عرض تاج سد: 6 متر

نوع سرريز: آزاد روي بدنه سد

طول سرريز: 60 متر

نوع انحراف آب: اجراي فرازبند و کالورت به طول 46 متر در تکيه گاه راست

خاکبرداري: 67,000 مترمکعب

قالب بندي: 16,000 مترمربع

آرماتوربندي: 1,150 تن

بتن کلاسيک: 27,500 مترمکعب

بتن غلتکي: 31,000 مترمکعب

تزريق پرده آببند و تحکيمي: 5,000 متر طول

مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت فرآب

مشاور: مشارکت مهندسين مشاور مهاب قدس و پويري

 

توضیحات:طرح توسعه چند منظوره اومااويا پروژه در دامنه جنوب شرقي منطقه کوهستاني مرکزي کشور سريلانکا واقع شده و مشتمل بر 2 سد بتن غلتکي به ترتيب با 35 و 50 متر ارتفاع همراه با احداث سازه هاي سرريز، آبگير و تجهيزات جانبي مي باشد.