عنوان پروژه : احداث خط انتقال آب شرب از سد بالاخانلو 

محل پروژه :ایران - قزوین
وضعیت پروژه :در حال ساخت - خط لوله
تاریخ شروع : 1402 تاریخ پایان : 1404

مشخصات فنی :

خط لوله فولادی 500 میلیمتر: 6,9 کیلومتر

خط لوله چدن داکتیل 500 میلیمتر: 2,16 کیلومتر

خط لوله چدن داکتیل 400 میلیمتر: 5,27 کیلومتر

خط لوله چدن داکتیل 300 میلیمتر: 4,9 کیلومتر

خط لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر: 1,13 کیلومتر

خط لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر: 7,6 کیلومتر

عملیات خاکی: 000,200,1 مترمکعب

کارهای فولادی: 100,1 تن

قالب بندی: 500,26 متر مربع

بتن‏ریزی: 000,17 متر مکعب

زیر اساس، اساس و توونان: 000,135 مترمکعب

آسفالت: 250,1 مترمکعب

مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت آب منطقه ای قزوین

مشاور: مهندسین مشاور لار

 

توضیحات :

این پروژه با هدف انتقال آب ذخیره شده در سد بالاخانلو و تامین آب شرب شهرهای بوئین زهرا، سگزآباد، دانسفهان و شهرها و روستاهای اطراف آنها احداث می گردد. مجموع طول خط انتقال این پروژه برابر 82.5 خط لوله با انواع و اقطار مختلف به همراه تهیه، حمل و نصب تمامی متعلقات، اتصالات و شیرآلات مربوطه می باشد.