عنوان پروژه : اجرای عملیات ساختمانی سد کریت طبس

محل پروژه :ایران - طبس - استان فارس
وضعیت پروژه :در حال بهره برداری - سد
تاریخ شروع : 1380 تاریخ پایان : 1384
مشخصات فنی :

حجم آب دهي سالانه: 10/3 ميليون متر مکعب

ارتفاع سد از پي: 53 متر

طول تاج سد: 345 متر

خاکبرداري: 359،000 متر مکعب

آرماتوربندي: 492 تن

قالب بندي: 36،000 مترمربع

بتن ريزي: 120،000 مترمکعب

پرده آببند: 16،000 متر

سيستم انحراف آب: شـامل فـرازبنـد خاکي همگن و گالري انحراف آب به طول 87 متر و عرض 4 متر مي‏باشد

راه هاي دسترسي : 10 کيلومتر

مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت سهامي آب منطقه اي يزد

مشاور: شرکت مهندسين مشاور آب پوي

حجم مخزن (سالانه): 7،580،000 مترمکعب

حجم تنظیم شده (سالانه): 10،300،000 مترمکعب
توضیحات:

سد کریت در 56 کیلومتری جنوب شرقی شهر طبس و در نزدیکی روستای چیروک واقع شده است. این سد بر روی رودخانه کریت و در کنار سد تاریخی کریت احداث شده است. اهداف اصلی اجرای این پروژه عبارتند از حفاظت و کنترل سیلاب‏های فصلی، تامین آب منطقه‏ای طبس و حفاظت از سد تاریخی کریت. بدنه سد مخزني کريت شامل قسمت مياني به صورت قوسي و در جناحين به صورت وزني بوده و سازه هاي وابسته مشتمل بر سيستم انحراف آب، آبگيري و تخليه تحتاني و سرريز مي باشد.