عنوان پروژه : طراحی و اجرای تونل انحراف و بهسازی جاده دسترسی سد سجادرود 

محل پروژه :ایران - مازندران
وضعیت پروژه :در حال ساخت - سد
تاریخ شروع : 1401 تاریخ پایان : 1404

مشخصات فنی :

طراحی و عملیات اجرای دو رشته تونل انحراف (قطر حفاری حدود 5/4 متر و قطر نهایی پس از لاینینگ حدود 3 متر):

  • تونل شماره 1 به طول 6/557 متر و شیب طولی حدود 02897/0 با کاربری سیستم انتقال آب کشاورزی به پایین دست و راه دسترسی به اتاق کنترل دریچه های تخلیه کننده تحتانی پس از بهره برداری
  • تونل شماره 2 به طول 9/564 متر و شیب طولی حدود 0283/0 با کاربری سیستم تخلیه کننده تحتانی پس از بهره برداری

طراحی و انجام عملیات اجرایی ترمیم، تعریض و بهسازی جاده دسترسی به ساختگاه در طول حدود 10 کیلومتر

طراحی و احداث ساختمان بهره برداری دائمی با مساحت حدود 600 مترمربع در دو طبقه

عملیات خاکی: 930،000 مترمکعب

حفاری در فضای بسته: 000,20 مترمکعب

قالب بندي: 65،000 مترمربع

آرماتوربندي: 2،500 تن

بتن ریزی: 57،000 مترمکعب
مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور خزر آب

پیمانکار: مشارکت  اويول – آب‏پوی

 

توضیحات :این پروژه در استان مازندران، در 35 کیلومتری جنوب شهر بابل و بر روی رودخانه سجادرود واقع شده است.

هدف اصلی طرح، جمع آوری و کنترل آب های سطحی رودخانه سجادرود، با استفاده از احداث سد مخزنی به منظور تامین آب شرب مورد نیاز زون 4 ، آبرسانی طرح جامع آبرسانی شرب و صنعت مازندران (شامل شهرستان های بابل، بابلسر و فریدونکنار) و بهبود حقابه اراضی کشاورزی به صورت تنظیم شده می‏باشد. فاز نخست این طرح شامل طراحی و اجرای تونل انحراف و بهسازی جاده دسترسی سد سجادرود است.