عنوان پروژه : مطالعه و اجرای سد شورابیل و احداث کانال آب آور از بند انحرافی الماس به خزانه شورابیل و پایدار سازی دیواره های خزانه

محل پروژه :ایران - اردبیل - استان اردبیل
وضعیت پروژه :در حال بهره برداری - سد
تاریخ شروع : 1375 تاریخ پایان : 1379
مشخصات فنی :

سد خاکی انحرافی به طـول حدود 100 متر و ارتفـاع 4 متر

طول کانال: 6/10 کیلومتر

بتن‏ریزی: 168،000 متر مکعب
مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

مشاور: مهندسین مشاور آب بند

حجم مخزن (سالانه): 14،000،000 مترمکعب

توضیحات:

این پروژه در نزدیکی شهر اردبیل واقع شده و هدف از احداث آن انباشت بخشی از جریان رودخانه بالخلی چای می باشد که قابل مهار و انباشت در سد یامچی (اردبیل) نیست. عملیات اجرایی این پروژه متشکل از سه جزء اصلی بند انحرافی، کانال آب آور و خزانه شورابیل بوده است.