عنوان پروژه : طرح ساختمان نیروگاه آبی آسیابک و شبکه آبیاری و زهکشی ساوه

محل پروژه :ایران -ساوه - استان مرکزی
وضعیت پروژه :در حال بهره برداری - نیروگاه برق آبی
تاریخ شروع : 1380 تاریخ پایان : 1384
مشخصات فنی :

ظرفيت توليد: 5 مگا وات

تونل انتقال آب به قطر 4 متر: 410 متر

طول کانال : 5/9 کيلومتر

عمليات خاکي : 1،000،000 متر مکعب

آرماتوربندی: 3،100 تن

بتن ریزی: 45،000 متر مکعب

مشخصات پروژه :

کارفرما: سازمان آب منطقه ای تهران

مشاور: شرکت خدمات مهندسی برق- مشانیر

 

توضیحات:

این پروژه در بخش غربی شهر ساوه و در نزدیکی روستای آسیابک واقع شده است. نیروگاه آبی مذکور به عنوان بخش تکمیلی سد ساوه و به منظور ذخیره و پخش آب خروجی سد برای مصرف آبیاری اراضی کشاورزی منطقه احداث گردیده است.