عنوان پروژه : پایدارسازی ترانشه لغزشی آزادراه تهران – شمال (منطقه چهار)

محل پروژه : ایران –  استان البرز

وضعیت پروژه :در حال بهره برداری –  راه
تاریخ شروع : 1399 تاریخ پایان : 1401
مشخصات فنی :

طول دیوارهای حائل: 303 متر

عمليات خاکي: 75،000 متر مکعب

حفاری و اجرای شمع: 1,800 متر طول

آرماتوربندی: 1,600  تن

قالب بندي: 8،000 متر مربع

بتن: 10،500 مترمکعب

بنایی سنگی: 17,500 مترمکعب

اساس و زیر اساس: 500 مترمکعب                                                                                    

مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت آزادراه تهران – شمال

مدیر طرح: شرکت راه یاب ملل

مشاور: مهندسين مشاور فرادید

توضیحات: آزادراه تهران - شمال پروژه بزرگ راه‌سازی در شمال کشور ایران است که شهر تهران را به چالوس و شهرهای غربی استان مازندران متّصل می کند. این آزادراه به چهار منطقه تقسیم شده است. در کیلومتر 400+13 این منطقه از آزادراه که پیش از این به بهره برداری رسیده و در زیر بار ترافیکی سنگین بود، ترانشه در جناح چپ ریزش نموده و مسیر تردد را متوقف نمود. عملیات این پروژه مشتمل بر خاکبرداری و ریزش برداری، ترمیم مسیر و آزادسازی مسیر و همچنین اجرای شمعهای بتنی درجا، دیوارهای حائل و سایر عملیات اجرایی مرتبط در کنار ترافیک سنگین آزادراه می باشد.