عنوان پروژه : عملیات اجرایی قطعه اول باند دوم محور پل سفید - قائم شهر

محل پروژه :ایران -قائم شهر - استان مازندران
وضعیت پروژه :در حال ساخت - راه

تاریخ شروع :

قرارداد اول : 1389

قرارداد دوم : 1396

تاریخ پایان :

قرارداد اول  : 1396

قرارداد دوم :  1401

مشخصات فنی :

طول پروژه: 22 کيلومتر

آبرو: 54 دستگاه

پل هاي ويژه: 1 دستگاه

طول ديوارهاي حائل بتني يا بنايي: 12،200 کيلومتر

عمليات خاکي: 2،200،000 متر مکعب

کارهاي فولادي: 2،100 تن

قالب بندي: 225،000 متر مربع

بتن ریزی: 328،000 مترمکعب

نيلينگ: 26،000 متر طول

ژئوگريد: 78،000 متر مربع

زير اساس: 28،000 متر مکعب

اساس: 53،233 متر مکعب

آسفالت: 110،000 تن
مشخصات پروژه :

کارفرما: وزرات راه و شهر سازی

مشاور: مهندسين مشاور پونر تا سال 1394

مهندسین مشاور پارس از سال 1394 تاکنون

 

توضیحات:

محور پل سفيد-قائم شهر در استان مازندران از شهرستان پل سفید شروع و به طول 21.5 کیلومتر از شهرهای زیراب ، سرخ کلا و جنگل جوارم عبور می نماید. مسیر فوق کوهستانی بوده و دارای آب و هوای مرطوب و پربارش می باشد.از ویژگیهای خاص این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- ترانشه برداری و تثبیت به روش کول گذاری و سازه نگهبان به صورت دیوار وزنی و ایجاد برم
2- خاکریزی های قابل توجه در مسیر پایین دست در محدوده رودخانه با تعبیه دیوار وزنی و تثبیت با استفاده از ژئوگرید و اجرای نیلینگ
3- اجرای روسازی بتنی در محدوده کیلومتر 000+18 الی 500+21
4-اجرای دیوارهای وزنی و طره ای در 12 کیلومتر از طول مسیر