عنوان پروژه : طرح و اجرای تقاطعهای غیرهمسطح کریمی و فردوسی با بلوار پیامبر اعظم قم 

محل پروژه :ایران -قم - استان قم
وضعیت پروژه :در حال بهره برداری - راه
تاریخ شروع : 1393 تاریخ پایان : 1395
مشخصات فنی :

طول کلي پروژه: 2،344 متر

پل زیر گذر: به تعداد 14 دستگاه

طول دیوارهای حائل: 1،890 متر

عمليات خاکي: 977،000 متر مکعب

حفاری و اجرای شمع: 16،450 متر طول

آرماتوربندی: 6،500 تن

قالب بندي: 125،000 متر مربع

بتن: 65،100 مترمکعب

اجرای هندریل و گاردریل: 867،000 کیلوگرم

زير اساس: 63،000 متر مکعب

اساس: 43،000 متر مکعب

آسفالت: 750 تن
مشخصات پروژه :

کارفرما: سازمان عمران و توسعه قم

مشاور: مهندسين مشاور هگزا

 

توضیحات:

این پروژه که در منطقه شهری قم واقع شده است شامل دو تقاطع غیر همسطح خیابان‏های کریمی و فردوسی با بلوار پیامبر اعظم این شهر می‏باشد و عملیات اجرایی آن مشتمل بر خاکبرداری و سنگبرداری، خاکریزی، حفاری و اجرای شمع، ساخت پل‏های زیر گذر، اجرای دیوارهای حائل ، اجراي زير سازي و پوشش آسفالتي می‏باشد.