عنوان پروژه : آزادراه تهران – شمال(منطقه دو - قطعه A)

محل پروژه :ایران –  استان البرز

وضعیت پروژه :در حال ساخت - راه

تاریخ شروع : 1402

تاریخ پایان : 1404 

مشخصات فنی :

طول کلي پروژه: 3.7 کیلومتر

پل: به تعداد 1 دستگاه و به طول 80 متر طول

تونل: به تعداد 8 دستگاه و به طول مجموع 2621 مترطول و بلندترین تونل به طول 931 متر

طول دیوارهای حائل: 120 متر

عمليات خاکي: 000،150 متر مکعب

حفاری تونل: 235،000 متر مکعب

حفاری و اجرای شمع: 1,080 متر طول

آرماتوربندی: 5,000  تن

کارهای فولادی: 150 تن

دیوار خاک مسلح: 000,30 متر مکعب

قالب بندي: 102،000 متر مربع

بتن: 72،280 مترمکعب

بنایی سنگی: 700,3 مترمکعب

اساس و زیر اساس: 000,3 مترمکعب

مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت آزادراه تهران – شمال

مدیر طرح: شرکت راه یاب ملل

مشاور: مهندسين مشاور فرادید

 

هدف : آزادراهی برای کاهش آلودگی محیط زیست و توسعه گردشگری
ویژگی ها : کلکسیونی از سازه های مهندسی: تونل، پل بزرگ، دیوار حائل، خاک مسلح، شمع و ستون

توضیحات:

آزادراه تهران - شمال پروژه بزرگ راه‌سازی در شمال کشور ایران است که شهر تهران را به چالوس و شهرهای غربی استان مازندران متّصل می کند. این آزادراه به چهار منطقه تقسیم شده است. منطقه دو این آزادراه از سه‌راهی شهرستانک آغاز شده و تا پل زنگوله در محور کرج – چالوس امتداد می یابد. اجرای طول این آن تقریباً 21 کیلومتر است و این پروژه اولین قطعه (قطعهA) از منطقه 2 آزادراه و به طول 3.7 کیلومتر می باشد.