عنوان پروژه : عملیات اجرایی شفت‏ها و تونل فاضلابرو شرقی - قطعه دوم و انحراف قنوات زمان آباد و اشرف آباد

محل پروژه :ایران -استان تهران
وضعیت پروژه :در خال بهره برداری - آبیاری و زهکشی
تاریخ شروع : 1382 تاریخ پایان : 1386
مشخصات فنی :

حفاری و لاینینگ تونل تخم مرغی شکل:

-        طول تونل به عرض 2،850 میلی متر و ارتفاع 3،300 میلی متر : 2،300 متر طول

تعداد شفت ها: 9 عدد

طول قنات انحرافی حدفاصل زمان آباد و اشرف آباد: 1،200 متر طول

حفاری تونل: 40،000 متر مکعب

آرماتوربندی: 1،300 تن

بتن ریزی: 7،500 متر مکعب
مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت فاضلاب تهران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور گنو

 

توضیحات:

این پروژه قطعه ای از سیستم جمع‏آوری فاضلاب تهران و انتقال آن به تصفیه خانه فاضلاب شهر ری می باشد. با توجه به وجود ترافیک سنگین کلان شهر تهران به خصوص در محدوده این پروژه، استفاده از تدابیر ویژه ای جهت به حداقل رساندن تداخل با ترافیک شهری، زیرساخت ها و تاسیسات مختلف، قنات ها، و ساختمان‏های موجود به شدت مورد نیاز بود.

این فرایند با کسب مجوز از سازمان‏های ذیربط جهت حفر چاه‏ها و شفت‏ها به صورت کاملا دستی و به جهت اجتناب از برخورد با تاسیسات زیر زمینی و زیرساختها با رعایت دقت مناسب انجام گردید.