عنوان پروژه : اجرای قطعه 4 تونل فاضلابروی شرقی

محل پروژه :ایران - استان تهران
وضعیت پروژه :در خال بهره برداری - آبیاری و زهکشی
تاریخ شروع : 1384 تاریخ پایان : 1390
مشخصات فنی :

حفاری و لاینینگ تونل تخم مرغی شکل:

-        طول تونل به عرض 2،000 میلی متر و ارتفاع 2،700 میلی متر : 6،479 متر طول

-        طول تونل به عرض 1،700 میلی متر و ارتفاع 2،300 میلی متر : 3،125 متر طول

کمترین و بیشترین شیب در بخش های مختلف تونل به ترتیب 5/0 % و 8/1 %

شفت های عمودی:

-        تعداد شفت ها: 38 عدد

-        عمق میانگین شمع ها: 12 متر طول (از عمق 6 متر طول الی 24 متر طول)

-        قطر داخلی شفت ها: 2،400 میلی متر

حفاری تونل: 78،600 متر مکعب

حفاری شفت ها: 4،000 متر مکعب

پایدارسازی سطوح: 97،700 متر مربع

آرماتوربندی: 2،750 تن

قالب بندی: 110،000 متر مربع

لاینینگ با ورقهای HDPE: 73،500 متر مربع

بتن ریزی: 25،300 متر مکعب

مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت فاضلاب تهران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور لار

 

توضیحات:

این پروژه قطعه ای از سیستم جمع‏آوری فاضلاب تهران و انتقال آن به تصفیه خانه فاضلاب شهر ری می باشد و شامل اجرای تونل فاضلاب در قطرهای معادل 2100 میلیمتر و 2300 میلیمتر با پوشش بتن مسلح به طول بیش از 700,9 متر بوده و به منظور عبور جریان آزاد فاضلاب شهری طراحی شده است. همچنین بخش دیگر عملیات اجرایی مشتمل بر ساخت 38 شفت دائمی با پیش بینی اتصال شبکه فاضلاب به تونل اصلی میگردد. مسیر تونل از زیر خیابانهای سبلان شمالی، سبلان جنوبی، دماوند، 30 متری نیروی هوایی، مسعودیان، نیروی هوایی دوم، پیروزی و پرستار می گذرد.