عنوان پروژه : طرح تونل 17 شهریور - سرشاخه سبلان 

محل پروژه :ایران -استان تهران
وضعیت پروژه :در خال بهره بردای - آبیاری و زهکشی
تاریخ شروع : 1381 تاریخ پایان : 1383
مشخصات فنی :

حفاری و لاینینگ تونل تخم مرغی شکل:

-        طول تونل اجرا شده همسان با مقطع دایره ای به قطر 1،800 میلی متر: 1،600 متر طول

-        طول تونل اجرا شده همسان با مقطع دایره ای به قطر 2،100 میلی متر: 400 متر طول

ساخت تونل، حوضچه ها، کانال های آدم رو، سازه های اتصال و سایر سازه های وابسته:

حفاری تونل: 14،000 متر مکعب

آرماتوربندی: 600 تن

بتن ریزی: 5،380 متر مکعب

مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت خاکریزآب

مشاور: شرکت مهندسین مشاور عمران محیط زیست

 

توضیحات:

این پروژه در شهر تهران و در حد فاصل خیابان سبلان جنوبی و خیابان دماوند واقع شده است و در نهایت به ورودی تونل تونل 17 شهریور متصل می گردد. این تنل بخشی از سیستم جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شرق تهران می باشد.