پروژه ها


پیشینه شرکت

شرکت ساختمانی او- یول از سال 1357 با اهداف محوری: مشارکت فعال در امر سازندگی و توسعه پایدار کشور ايران و سطح بین المللی و کارآفرینی مولد، فعالیت خود را آغاز نموده است و به یاری خدا و همت و تلاش منابع ارزشمند انسانی خود، با اجرای موفقیت آمیز بیش از 30 پروژه بزرگ داخلی و برون مرزی در زمينه‌هاي مختلف در دستیابی به اهداف مذکور، از توفیقات چشمگیری برخوردار شده است.

رزومه فعالیت ها و پروژه های شرکت

به صورت کامل با فعالیت ها ، تاریخچه و پروژه های شرکت آشنا شوید