عنوان پروژه : عملیات اجرایی سد یامچی (اردبیل) و تاسیسات وابسته

محل پروژه :ایران -اردبیل - استان اردبیل
وضعیت پروژه :در حال بهره برداری- سد

تاریخ شروع :

قرارداد اول : 1375

قرارداد دوم :1382

قرارداد سوم : 1383

تاریخ پایان :

قرارداد اول :1382

قرارداد دوم :1383

قرارداد سوم :1386
مشخصات فنی :

ارتفاع سد از پي: 66 متر

طول تاج سد: 870 متر

خاکبرداري: 5،400،000 متر مکعب

خاکریزی: 6,920,000 متر مکعب

آرماتوربندي: 5،500 تن

بتن ريزي: 67،200 مترمکعب

سیستم انحراف آب شامل فرازبند خاکی (به عنوان جزئی از بدنه سد) و تونل انحراف با مشخصات زیر:

-        فرازبند به ارتفاع 12 متر و نشیب بند به ارتفاع 5 متر به عنوان جزئی از بدنه سد و دیوارهای آب بند

-        دو تونل به قطر 3/16 متر، تونل اول بطول 450 متر جهت انحراف آب و آبگیری و تونل دوم بطول 430 متر جهت انحراف آب و تخلیه

نوع سرریز: جانبی با دهانه اوجی شکل بتنی

-        عرض سرریز: 50 متر

-        ظرفیت سرریز: 1،620 متر مکعب بر ثانیه

گالری‏های تزریق: 880 متر طول

تزریق پرده آببند: 4،800 متر طول

تزریق تحکیمی: 7،300 متر طول

مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

مشاور: مهندسین مشاور بند آب

حجم مخزن : 82،000،000 مترمکعب

حجم تنظیم شده (سالانه): 120،000،000 مترمکعب

توضیحات:

این طرح شامل احداث سد مخزنی و تأسیسات وابسته در کیلومتر 20 جاده سراب، در بخش جنوب شرقی شهر اردبیل و بر روی رودخانه بالخلی چای است. هدف اصلی طرح ذخیره سازی تنظیم جریان رودخانه بالخلی جهت توسعه کشاورزی و آبیاری دشت و کمک به تأمین آب شهری اردبیل است. طرح از سال 1376 لغایت 1378 به علت کمبود اعتبار مالی به حالت تعلیق درآمده و فعالیت چندانی نداشت، لیکن پس از این دوره این شرکت با تلاش و همت بسیار به رکورد خاکریزی و لایه ‏ریزی بیش از 22،000 متر مکعب در روز و 490،000 مترمکعب در ماه دست یافت.